Často kladené otázky - F.A.Q.


Výhody a nevýhody chiptuningu

Prečo nie sú nachipované autá už od výroby?


Všetky nové motory sú riadené riadiacou jednotkou a v nej riadiacim softvérom, ktorý priamo riadi chod motora. Riadiaci softvér ovplyvňuje premenné veličiny ako sú dĺžka vstreku, tlak v palivovej rampe, počiatok vstreku, plniaci tlak a mnohé iné, ktoré závisia od typu motora. Na základe týchto hodnôt je motor nadstavený na presné parametre výkonu a súčasne aj na emisné normy s dostatočnými toleranciami.

Výrobca po vývoji motora musí ešte odladiť softvér v riadiacej jednotke na také čísla, ktorých výsledné emisie budú platné vo všetkých krajinách, kde sa auto bude predávať alebo prevádzkovať. Výrobca musí preto vyvíjať softvér, ktorý bude akýmsi celosvetovým kompromisom, ktorým zohľadní vplyvy ako sú nadmorská výška, teplotné maximá, kvalitu pohonných hmôt a rozdielny štýl jazdy.

Úlohou chiptuningej firmy je nadstaviť manažment motora tak, aby eliminoval tieto kompromisy a bezpečne znížil rezervy a toleranciu, ktorú výrobca ešte ponechal.

Vo firme Profituning je softvér každého automobilu vytvorený individuálne pre potreby každého zákazníka, na základe jeho osobných predstáv, ale súčasne stále s vysokým dôrazom na životnosť a bezporuchové používanie.

Zmeny po úprave

Je nutné po úprave meniť brzdy, tlmiče, pružiny alebo iné komponenty?


Nie. Stáva sa nám, že niektorí zákazníci sa nás pýtajú, či so zvýšením výkonu je nutné zmeniť aj brzdové platničky, kotúče, tlmiče, pružiny, spojky, zotrvačníky, či turbíny.

Na bežných automobiloch, ktoré sú technicky / mechanicky v poriadku netreba po úprave meniť žiadne zo spomínaných komponentov. Samozrejme všetky komponenty sú namáhané, takže k ich výmene dôjde, ale nie kvôli úprave, ale kvôli ich opotrebovaniu.

Spotreba po úprave

Aký má chiptuning vplyv na spotrebu?


Reálna spotreba vždy závisí od štýlu jazdy šoféra, terénu, zaťaženia, teploty, vlhkosti a dopravnej situácii. Žiadnemu z našich zákazníkov nevieme zaručiť zníženie spotreby. Úspora paliva však nastane v rôznom pomere u všetkých turbo dieselových motorov.

Úspora paliva je obyčajne vyššia pri automobiloch, ktoré sú objemnejšie (SUV, dodávky, terénne a nákladné automobily).

Rozmery a rázvory

Je možné odmerať výkon automobilu s rázvorom nad 3 metre?


Áno, ale v prípade pohonu buď iba na prednú alebo iba na zadnú nápravu. Automobily s pohonom 4x4 vieme odmerať iba s rázvorom od 2,10 – 3,00 metra. Minimálny rozchod kolies je 0,85 metra. Na našich meracích zariadenia vieme odmerať výkon do 550k.

Ceny Profituning

Prečo sú ceny firmy Profituning vyššie ako v iných firmách venujúcich sa úpravám?


Profituning neponúka iba preprogramovanie EPROMky. Profituning softvér nie len ponúka, ale sám ho aj vyvíja. Každé auto, ktoré príde do firmy Profituning dostáva štandard služieb, ktorý pozostáva od vstupnej kontroly, cez diagnostiku, meranie výkonu, individuálnu úpravu podľa predstáv zákazníka a nárast výkonu vieme nie len sľúbiť, ale aj meraním dokázať.

Na naše služby ponúkame záruku so servisom na všetkých pobočkách Profituning na Slovensku od Bratislavy až po Košice. Profituning vyvíja software, nie len pre vlastné potreby, ale aj pre partnerské firmy po celom svete. Profituning ponúka kvalitu a istotu svojich služieb.


Tuningové doplnky

Ponúka Profituning hardvérové úpravy alebo tuningové doplnky?


Nie, neponúka. Ponúka výhradne chiptuning a meranie výkonu pre osobné a nákladné automobily, motocykle a traktory.


Životnosť

Ako sa zmení životnosť po úprave?


Každý motor a každý jeden softvér manažmentu motora ponúka určitú výkonovú rezervu. Existujú výkonové verzie automobilov kedy potenciál nárastu výkonu je výrazný, teda numerický nárast po úprave je markantný, ale existujú aj výkonové verzie, ktoré sú už v sériovom stave tesne pred svojim konštrukčným stropom.

Preto nemusí platiť, že na každom aute je nárast výkonu po úprave daný pevnou percentuálnou hodnotou. Výkonová rezerva motora je od výroby daná najmä preto, aby bola zvýšená ich spoľahlivosť, životnosť, dobré emisné čísla alebo schopnosť odolávať nepriaznivému štýlu jazdy niektorých vodičov. Zároveň znížený výkon má priamy vplyv na obľúbené predajné číslo výrobcov a síce na počet servisných zásahov v dobe trvania záruky.

Profituning nezvyšuje výkon na maximálne hodnoty, ktoré by mohli poškodiť motor alebo výrazne znížiť životnosť motora. Profituning ponúka optimálne zvýšenie výkonu za cenu minimálneho poklesu životnosti. Našou prioritou nie je maximálny výkon, ale zmeniť manažment motora tak, aby bolo auto silnejšie, výkonnejšie a tým aj bezpečnejšie.


Odhaliteľnosť úpravy

Dá sa chiptuning po úprave zistiť?


Nie aj áno. Snaha firmy Profituning je, aby na úpravu softvéru v riadiacej jednotke nikto neprišiel. Nie preto, že by sme sa báli o naše produkty, ale preto, aby zákazníci nemali obavy zakaždým, keď navštevujú servisné strediská. Chiptuning je obyčajne zapísaný tak, že sa javí ako bežný sériový program. Bežnými diagnostickými metódami je nebadateľný.

Môže sa však stať prípad, kedy zákazník s už upraveným softvérom v riadiacej jednotke navštívi servis a aj napriek tomu, že nebol vopred upozornený vykonali mu aktualizáciu softvéru - update. V takomto prípade zákazník o úpravu prišiel a je potrebné aby nás opäť navštívil a úprava chiptuning bola vykonaná nanovo. Poplatok za opätovné naprogramovanie riadiacej jednotky nájdete v našom aktuálnom cenníku.

Servisný interval

Prečo by som mal skrátiť dĺžku servisného intervalu výmeny oleja?


Profituning výrazne odporúča, aby si klienti so servisným intervalom LONG LIFE skrátili predpísaný interval aspoň o 5.000km.
Po úprave a následnom využívaní výkonu dochádza  k vyšším nárokom na tepelnú odolnosť, tým sa rýchlejšie znižujú viskózne parametre mazív. Tento pokles je evidentný najmä pri mazivách s dlhým výmenným intervalom.


Kde sú tie “kone” a “krútiak”

V akom rozsahu otáčok je nárast výkonu po úprave najvyšší?


Pri každom type motora je to individuálne, ale obyčajne najväčší nárast výkonu a krútiaceho momentu je v nízkych a stredných otáčkach. Pri maximálnych otáčkach sa hodnota nárastu už pozvoľne znižuje.


Potenciál atmosférického benzínového motora

Aký je potenciál nárastu výkonu na atmosférických benzínových motoroch?


Nárast výkonu nie je numericky veľmi zaujímavý, ale v prevádzke je zvýšenie výkonu citeľné.
Spôsobuje to najmä zvýšenie a posun krútiaceho momentu k nižším otáčkam. Auto je silnejšie a má lepšiu akceleráciu hlavne pri nižších prevodových stupňoch. Numericky je zvýšenie výkonu asi o 1-10 % zo sériovej hodnoty.
Nárast výkonu nie je vždy pri rovnakom type auta totožný. Reálne parametre sú závislé od kódu a typu motora, roku výroby, softvéru riadiacej jednotky, prevodovky a technického stavu vozidla.Chiptuning motocyklov

Ponúka Profituning možnosť úpravy výkonu motocyklov?


Nie, neponúka. Motocyklom ponúkame možnosť odmerania výkonu a krútiacieho momentu na pobočke v Liptovskom Hrádku. Chiptuning ponúkame pre osobné automobily, nákladné automobily, traktory a autobusy.
Výber vozidla

profituning-chiptuning-kamiony

Važení klienti, ponúkame Vám možnosť zvýšenia výkonu aj na kamiónoch.

Jednoznačne najčastejšie upravovaným strojom sú kamióny a ťahače, na ktorých dosahujeme skvelé a spoľahlivé výsledky. Nárast výkonu a krútiaceho momentu je vždy individuálny a zaleží od konkrétneho typu vozidla alebo stavebného stroja.

Všetky bližšie informácie Vám rád poskytne
Ján Cehula - 0918 65 65 37
Ivan Šoltýs - 0905 248 460

Traktor

Važení klienti, ponúkame Vám možnosť zvýšenia výkonu aj na priemyselných strojoch a stavebných mechanizmoch.

Jednoznačne najčastejšie upravovaným strojom sú traktory, na ktorých dosahujeme skvelé a spoľahlivé výsledky. Nárast výkonu a krútiaceho momentu je vždy individuálny a zaleží od konkrétneho typu vozidla alebo stavebného stroja.


Všetky bližšie informácie Vám rád poskytne
Ivan Šoltýs - 0905 248 460
Ján Cehula - 0918 65 65 37

V prípade, že sa v našej databáze Vaše vozidlo nenachádza, môže to znamenať, že Vami vybrané vozidlo zatiaľ nebolo pridané do nášho systému alebo jeho úpravu neponúkame. V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte.